" LOVE"

SE UCH NO UCH DK UCH NORD UCH Manticorns Darling

f. 2015-04-05

e. CH Walliants Dow Jones   u.   CH Manticorns Alexis

Ögon och Patella UA

Love ägs av Lotta Rudespång, Nossebro